تبلیغات
کامپیوتر - لحیم کاری


UPin.ir    لحیم کاری درادامه مطلب

لحیم کاری

لوازم موردنیاز:1-هویه2-روغن لحیم3-پایه هویه4-اسفنج5-سیم لحیم

توضیحات:

1-هویه:یکی از لوازمی که در لحیم کاری زیاد استفاده می شود هویه نام دارد.

هویه دراثرعبورجریان برق ازیک المنت حرارت تولید شده واین حرارت به

نوک هویه منتقل می شود.

 

انواع هویه:1-هویه قلمی2-هویه هفت تیری

2-روغن لحیم:هرگاه 2قطعه رابه وسیله لحیم اتصال دهند بایستی کاملا2قطعه تمیز

باشد تا اتصال بین دوقطعه برقرار شود. برای این کاراز روغن لحیم استفاده می کنند.

3-پایه ی هویه :ازپایه ی هویه برای زمانی که ما ازهویه استفاده نمی کنیم استفاده می

شود.

4- اسفنج:از اسفنج برای تمیز کردن نوک هویه استفاده می شود که باید قبل از استفاده

ازاسفنج،اسفنج را خیس کنیم.

5-سیم لحیم:نام دیگر سیم لحیم قلع است.باگرفتن هویه به سیم لحیم،سیم لحیم آب میشود.

روش لحیم کاری:

اول دوقطعه رادرون روغن لحیم می کنیم

وبیرون می آورید.

سپس هویه ،2قطعه ی مورد نظر وسیم لحیم رادر1نقطه فرود می آورید.

باانجام این کار سیم لحیم بااستفاده ازهویه

ذوب می شود،دو قطعه رابه هم می چساند

وخشک می شود(منجمد می شود) و2قطعه

 لحیم می شوند(به هم میچسبند)

 
طبقه بندی: کامپیوتر،

تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1391 | 09:48 ق.ظ | نویسنده : محمدهادی خورسندی | نظرات

  • انجمن مورفولوژی جغرافیایی
  • ریاح
  • کارت شارژ همراه اول