تبلیغات
کامپیوتر - گذاشتن عکس های درون رایانه دروبلاگ
آموزش گذاشتن عکس های درون رایانه در وبلاگ

به ادامه مطلب بروید
 

برای گذاشتن عکس دروبلاگ اول بایدعکستان راآپلود کنید.

برای آپلودعکس به آدرس زیربروید.

upload.tehran98.com

سپس درآن سایتی که باز شدگزینه brose....راانتخاب می کنید .

پنجره ای بازمیشود.

درپنجره ای که بازمی شود دنبال عکس خود می گردید وسپس روی  عکس یک راست کلیک میکنید وگزینه

...openرا میزنید.

پنجره بسته می شود.

نوع آپلودراخصوصی انتخاب می کنید وگزینه شروع آپلود رامیزنید.

کمی صبر میکنید

سایت به شما چند آدرس سایت می دهد.

 آدرس اینترنتی گزینه لینک مستقیم را آبی کنیدودکمهctrlوcروی صفحه کلیدراباهم بگیرید.

 به ارسال مطلب وبلاگتان می روید.

گزینه درج تصویر را انتخاب کنید.پنجره ای باز می شود.

روی کادر آدرس تصویر کلیک می کنید.

دکمه ctrlوvروی صفحه کلید راباهم بگیرید.

آدرس تصویر درکادر ظاهر می شود.

گزینه ثبت را می زنیدوتصویر درارسال مطلب ظاهر می شود.
طبقه بندی: کامپیوتر،

تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392 | 01:50 ب.ظ | نویسنده : محمدهادی خورسندی | نظرات

  • انجمن مورفولوژی جغرافیایی
  • ریاح
  • کارت شارژ همراه اول